Powrót

Wydanie „Wspomnień” Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa

Grant dla Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na realizację projektu: Wydanie pierwszego tomu serii „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego”.

Tragarze na Nalewkach. W głębi róg Franciszkańskiej, lata trzydzieste XX w. [Autor fot. Willem van de Poll. Zbiory Archiwum Narodowego w Hadze]

Celem projektu “BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego” jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa. Żydowska tradycja miasteczka domaga się upamiętnienia i udostępnienia. Prezentowanie historii konkretnego Świadka ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie społeczności – chrześcijańskiej i żydowskiej, przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości. Ma być zatem krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Tom I – Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera

Ben Zion urodził się 23 września 1921 roku, ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Ożarowie, po czym rozpoczął edukację w jesziwie
w Końskich, następnie w Baranowiczach. Powrócił po wybuchy wojny. Opuścił miasteczko na kilka dni przed likwidacją getta. Po wojnie wyemigrował do Paryża, później do Bogoty, a stamtąd do USA. W 1951 roku zdobył bakalaureat na Yeshiva University, otrzymał ordynację rabinacką. Doktorat uzyskał 10 lat później na Uniwersytecie Kalifornijskim w LA.
W 1963 roku został wykładowcą Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion Cincinnati w Ohio. W 1991 z doktorantem Martinem Abeggiem opublikował odczytane zwoje z IV groty Qumran. Zmarł 29.03.2011 roku w Nowym Jorku. Został pochowany w Bet Shemesh blisko Jerozolimy.

Strona projektu: BOZnica.pl

Tekst: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 3.000 złotych

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.