Powrót

Cmentarz w Gostyninie

Grant dla Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Przedsiębiorczości (GCR) na realizację projektu: „Wielokulturowy Gostynin – upamiętnienie cmentarza żydowskiego”.

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie GCR jest upamiętnienie cmentarza żydowskiego w Gostyninie i utrwalenie pamięci o gostynińskich Żydach, którzy przez kilka wieków współtworzyli historię i kulturę naszego miasta.

Nasz projekt ma na celu budowanie lokalnej „kultury pamięci”
o wieloetnicznym Gostyninie, w którym obok Polaków mieszkali, pracowali, modlili się i decydowali o funkcjonowaniu miasta Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Ten wieloetniczny i wielokulturowy świat gostyniński upadł wraz z wybuchem II wojny światowej. Gostynińscy Żydzi zostali wymazani z pamięci zbiorowej współczesnych mieszkańców miasta.

Cmentarz żydowski w Gostyninie przy ul. Gościnnej, założony w drugiej połowie XVIII wieku, został zniszczony w czasie II wojny światowej. Niemcy używali macew do utwardzenia dróg i chodników. Dziś na terenie cmentarza nie znajduje się żaden nagrobek. Fragmenty macew zostały odkryte w 2010 roku, na terenie lasu w okolicach Gostynina.

Projekt „Wielokulturowy Gostynin – upamiętnienie cmentarza żydowskiego” obejmuje umieszczenie na cmentarzu tablicy opisującej historię tego miejsca, w tym przypominającej o miejscu pochówku, żyjącego w XIX wieku, cadyka Jechiela Meira Lipszyca, którego ohel był celem pielgrzymek wielu wyznawców chasydyzmu. Na terenie cmentarza powstanie też pomnik, którego elementem będą odnalezione i zachowane fragmenty macew.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Przedsiębiorczości (GCR)

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6.000 złotych