Powrót

Yidishe etnografye un folklor

Grant na e-wydanie I tomu wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce „Yidishe etnografye un folklor”.

Celem projektu jest przybliżenie polskojęzycznym czytelnikom ekspedycji An-skiego, która miała miejsce na Podolu i Wołyniu w latach 1912-14. W ramach projektu przetłumaczona zostanie pierwsza część wspomnień uczestnika ekspedycji, Abrahama Rechtmana, zawartych
w wydanej w 1958 roku książce „Yidishe etnografye un folklor”. Materiał zostanie opublikowany w nowoczesnej i wygodnej formie książki elektronicznej, a także na stronie internetowej (www.anski.org/do-pobrania), na której wybrane fragmenty znajdą się na interaktywnej mapie przedstawiającej miejsca odwiedzone przez ekspedycję (www.anski.org/mapa-ekspedycji). Projekt pozwoli na wprowadzenie ciekawego źródła do obiegu naukowego oraz popularyzację dziedzictwa An-skiego.

Więcej o projekcie przeczytają Państwo na stronie Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego:    www.anski.org/wspomnienia-z-ekspedycji

Tekst i okładka: Stowarzyszenie im. Szymona An-skiego

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9000 złotych