Powrót

Żydzi czy Polacy

Grant dla Wydawnictwa ANAGRAM
Sp. z o.o. na realizację projektu: „Żydzi czy Polacy”.

Ta swoistego rodzaju księga pamięci ukazuje obraz głębokich przemian społecznych, jakie zaszły w świadomości społecznej od 1992 roku, a więc od momentu ukazania się książki „Żydzi czy Polacy”, aż po dziś. Autorka w 2016 roku przeprowadziła pięć nowych wywiadów z niektórymi bohaterami poprzedniej edycji, bohaterami z różnych pokoleń, dla których pojęcie Żyd czy Polak nie stanowi już problemu we współczesnej geopolitycznej przestrzeni. Polska jawi im się jako ojczyzna bardziej nawet niż Izrael, ponieważ właśnie w Polsce dorastali i tu są ich korzenie. Takie wnioski można wysnuć po lekturze wywiadów z 2016 roku.

Cele publikacji: pokazanie zmian, jakie zaszły w świadomości społecznej, lekcja patriotyzmu i tolerancji, hołd pamięci tych, którzy odeszli i tych, którzy pozostali. Edukacja.

Zapis premiery książki „Żydzi czy Polacy” Ruty Pragier, która odbyła się 1 grudnia 2016 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: www.mixcloud.com/rafalczachorowski/ruta-pragier-żydzi-czy-polacy-zapis-spotkania-1122016

Tekst i okładka: Wydawnictwo ANAGRAM Sp. z o.o.

 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 4300 złotych