Powrót

Drukarstwo hebrajskie w XVII w.

Tłumaczenie pracy „Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich
w Rzeczypospolitej – wzajemne powiązania”.

Stowarzyszenie wsparło tłumaczenie na język francuski pracy doktorskiej Pani Magdaleny Bendowskiej zatytułowanej „Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich w Rzeczypospolitej – wzajemne powiązania”. Praca ta opiera się w dużej mierze na badaniach starych druków hebrajskich
i jidyszowych z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego, która zawiera ponad 200 druków amsterdamskich. Doktorat był przygotowywany pod kierunkiem prof. Gideona Koutsa w Ecole Doctorale Pratiques et Theories du Sens, Etudes Juives et Hebraiques
– Universite Paris 8.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych