Powrót

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Dziś Kwartalnik Historii Żydów jest wspólną publikacją naszego Stowarzyszenia i Żydowskiego Instytutu Historycznego
im. E. Ringelbluma.

Pismo ukazuje się w niewielkim nakładzie, ale cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Publikuje artykuły autorów polskich i zagranicznych, także w języku angielskim i niemieckim. Elektroniczna wersja pisma dostępna jest w CEEOL (Central and Eastern European Online Library). W 2011 roku Kwartalnik został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Master Journal List), sporządzaną przez Thompson Institute for Scientific Information
w Filadelfii (tzw. lista filadelfijska).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Projekty
Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Projekt digitalizacji materiałów – CBJ

Centralna Biblioteka Judaistyczna jest portalem internetowym, który prezentuje zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w postaci cyfrowej.