Powrót

Program Oneg Szabat

Program Oneg Szabat jest kluczowym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Instytut i Stowarzyszenie od
2017 roku i zaplanowanym na lata 2017-2025. Jego zadaniem jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

Zadaniem Programu Oneg Szabat jest udostępnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (wpisanego w 1999 roku na listę UNESCO „Pamięć świata”) wszystkim zainteresowanym, upowszechnienie wiedzy o nim oraz upamiętnienie Emanuela Ringelbluma i grupy Oneg Szabat.

Dział edukacji Instytutu przygotował program warsztatów dla polskich uczniów i studentów. Zostały także opracowane założenia projektu Ambasadorzy Oneg Szabat, który jest skierowany do zagranicznych studentów. Chcemy, by uczestnicząc w warsztatach i spotkaniach, przez rozmowy z edukatorami poznali oni historię powstania i zawartość Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Zadaniem ambasadorów będzie upowszechnianie wiedzy o grupie Oneg Szabat na macierzystych uczelniach.

18 września 2017 roku została uruchomiona multimedialna platforma internetowa Onegszabat.org. Za jej pośrednictwem darczyńcy z całego świata mogą przekazywać środki finansowe na działania realizowane
w ramach Programu. Środki są wykorzystywane na konserwację, opracowanie i tłumaczenie dokumentów Archiwum Ringelbluma
na język angielski.

Na portalu Facebook został przygotowany profil Oneg Szabat, a w prasie polskiej i zagranicznej oraz na stronach internetowych Instytutu
i Stowarzyszenia ŻIH pojawiło się wiele artykułów poświęconych twórcom Archiwum.

Przygotowana kampania informacyjna odniosła wielki sukces.
Z informacją o Programie Oneg Szabat dotarliśmy do ponad
21 milionów ludzi.

Najważniejszą częścią Programu Oneg Szabat jest wystawa stała „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”. Jej tytuł pochodzi z testamentu Dawida Grabera, który brał udział w ukryciu pierwszej części Archiwum. Pisał: „To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemi”. Dawid Graber miał 19 lat i, chowając w pośpiechu ostatnie skrzynie
i bańki z poszczególnymi częściami materiałów, miał jedną nadzieję:
że „przyszłe pokolenia będą wspominać nasze cierpienia i ból,
to, że w czasie upadku znaleźli się ludzie, którzy mieli odwagę wykonywać taką robotę”.

Archiwum Ringelbluma

Ekspozycja jest hołdem dla twórców Archiwum – Emanuela Ringelbluma i członków grupy Oneg Szabat. Opowiada o powstaniu tego najważniejszego świadectwa Holokaustu – o stworzeniu i zgromadzeniu dokumentów, ich ukryciu w ziemi i odnalezieniu w ruinach Warszawy
po wojnie.

Dokumenty będące świadectwem Zagłady zostały ułożone w kolejności chronologicznej, co pokazuje stopniowe zbliżanie się i dokonywanie czasów apokalipsy. Znajdą się w nich m.in. materiały dotyczące akcji eksterminacyjnej w getcie warszawskim i dokumenty informujące
o obozie Zagłady w Treblince.

Oficjalne otwarcie odbyło się 14 listopada 2017 roku w obecności pary prezydenckiej, członków polskiego rządu, dyplomatów oraz przedstawicieli środowisk żydowskich i kulturalnych z Polski i ze świata. Nie zabrakło także darczyńców.

Otwarcie wystawy stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”

Ważnym elementem Programu jest przetłumaczenie wszystkich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma na język angielski oraz opublikowanie tłumaczeń online. W 2017 roku wydaliśmy drukiem pierwszy tom Archiwum Ringelbluma w wersji angielskiej. Polskie
i angielskie opracowania zostaną powiązane z kopiami cyfrowymi oryginalnych dokumentów i w dalszej perspektywie – w oparciu o ich zawartość – zostanie stworzona wirtualna Encyklopedia Getta Warszawskiego.

Prace nad przekładem pełnej 37-tomowej edycji zaplanowano na 10 lat.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Darczyńcy Programu Oneg Szabat: anonimowy darczyńca, Fundacja Azrieli, Jewish Federations of Canada – UIA, Freddy Hancock, Hermione Foundation, Koret Foundation, Fundacja Ledor Wador, Heather Reisman, Fundacja Rodziny Rozenów, Taube Philanthropies, 28 darczyńców Programu Oneg Szabat, którzy przekazali środki przez PayPal,
61 darczyńców, którzy ku pamięci Haliny Paszkowskiej-Turskiej przekazali środki na rzecz Programu Oneg Szabat

Projekty
Delet

Portal Delet (po hebrajsku „drzwi”) zawiera zeskanowane dokumenty Archiwum Ringelbluma oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające tworzenie wirtualnych materiałów edukacyjnych – lekcji, warsztatów i oprowadzań kuratorskich.

Kwartalnik Historii Żydów

Pismo stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 roku do ostatniego kwartału 2000 roku wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Projekt digitalizacji materiałów – CBJ

Centralna Biblioteka Judaistyczna jest portalem internetowym, który prezentuje zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w postaci cyfrowej.